The Wonder Method via Zoom level 1 Class#5 Polish/English with EXTRA practice included

DATES:

December 2, 2022 –
January 27, 2023

TIME (Central European Time):

6:00 pm –
8:00 pm

More Classes From:

Chaya Silberstein
Chaya Silberstein April 11, 2023
Chaya Silberstein
Chaya Silberstein April 12, 2023
Aimee Hanson
Aimee Hanson March 24, 2023
Aimee Hanson
Aimee Hanson March 25, 2023
Joe Rojas
Joe Rojas March 3, 2023
Joe Rojas
Joe Rojas March 1, 2023
Joe Rojas
Joe Rojas March 5, 2023
Joe Rojas
Joe Rojas March 3, 2023
Joe Rojas
Joe Rojas March 1, 2023
Joe Rojas
Joe Rojas March 5, 2023
Ellen Abramson
Ellen Abramson April 22, 2023
Ellen Abramson
Ellen Abramson March 11, 2023
Ellen Abramson
Ellen Abramson March 8, 2023
Ellen Abramson
Ellen Abramson March 6, 2023
Joe Rojas
Joe Rojas February 12, 2023
Joe Rojas
Joe Rojas February 12, 2023
Joe Rojas
Joe Rojas February 10, 2023
Joe Rojas
Joe Rojas February 10, 2023
Joe Rojas
Joe Rojas February 8, 2023
Joe Rojas
Joe Rojas February 8, 2023
Aimee Hanson
Aimee Hanson January 15, 2023
Tyler Odysseus
Tyler Odysseus January 8, 2023
Ellen Abramson
Ellen Abramson December 21, 2022
Agnieszka Wrona
Agnieszka Wrona December 2, 2022
Joe Rojas
Joe Rojas November 13, 2022
Joe Rojas
Joe Rojas November 11, 2022
Ellen Abramson
Ellen Abramson January 18, 2023
Ellen Abramson
Ellen Abramson January 16, 2023
Agnieszka Wrona
Agnieszka Wrona October 7, 2022
Agnieszka Wrona
Agnieszka Wrona August 27, 2022
Agnieszka Wrona
Agnieszka Wrona August 6, 2022
Agnieszka Wrona
Agnieszka Wrona July 27, 2022
Aimee Hanson
Aimee Hanson May 1, 2022
Aimee Hanson
Aimee Hanson April 24, 2022
Xavier Bary
Xavier Bary February 9, 2022
Xavier Bary
Xavier Bary March 31, 2022
Aimee Hanson
Aimee Hanson February 28, 2022
Aimee Hanson
Aimee Hanson March 6, 2022
Aimee Hanson
Aimee Hanson December 29, 2021
Dr. Amina Shaaban, MD
Dr. Amina Shaaban, MD August 6, 2023
Dr. Amina Shaaban, MD
Dr. Amina Shaaban, MD August 5, 2023
Dr. Amina Shaaban, MD
Dr. Amina Shaaban, MD February 7, 2022
Aimee Hanson
Aimee Hanson January 23, 2022
Aimee Hanson
Aimee Hanson December 12, 2021
Aimee Hanson
Aimee Hanson December 6, 2021
Dr. Amina Shaaban, MD
Dr. Amina Shaaban, MD August 4, 2023
Alain Herriott
Alain Herriott May 4, 2023
Dr. Amina Shaaban, MD
Dr. Amina Shaaban, MD October 3, 2022
Dr. Amina Shaaban, MD
Dr. Amina Shaaban, MD August 6, 2023
Alain Herriott
Alain Herriott May 4, 2023
Alain Herriott
Alain Herriott March 7, 2023
Alain Herriott
Alain Herriott January 10, 2023
Alain Herriott
Alain Herriott October 18, 2022
Agnieszka Wrona
Location:
Zoom. The call-in phone number and Zoom link, to be announced. 
Duration:
Six Fridays of classes and 3 extra practice opportunities at Fridays during holiday break. Each class will be 2 hours long from 6 pm to 8 pm Central European Time Class dates are: December 2, 9, 16, January 13, 20 and 27th. Zajęcia będą się odbywały przez 6 tygodni w piątki w godzinach od 18 do 20 czasu środkowoeuropejskiego. Daty zajęć 2,9, 16 grudnia oraz 13, 20 i 27 stycznia.
Instructor:
Agnieszka Wrona
Cost:
400
Pricing Details:
Cost: $400 (all prices are in US dollars). If you have taken this workshop before (either live or via Zoom) you can repeat it for $300 please e-mail me for details zachwycajacametoda@gmail.com Koszt: $400 (wszystkie ceny podane w dolarach amerykańskich). Jeśli uczestniczyłeś już w tych warsztatach w przeszłości, masz prawo do obniżonej ceny $300 proszę o kontakt mailowy w tej kwestii zachwycajacametoda@gmail.com
Overview:

We are pleased to offer you The Wonder Method™ by tele-conference. This 12 hour course will take place on 6 consecutive Tuesdays. Each class will last 2 hrs. Agnieszka will lecture as well as have you demonstrate and practice each technique. She will endeavor to be sure that each student fully understands the techniques with one-on-one feedback. Class size is limited to 6 students to insure that each person is given ample individual attention to actually understand the material offered. 

Mamy przyjemność zaoferować Ci The Wonder Method™ podczas telekonferencji. Ten 12-godzinny kurs odbędzie się w piątki. Każde zajęcia będą trwały 2 godz. Agnieszka opowie, a także zademonstruje i przećwiczy każdą technikę. Dołoży wszelkich starań, aby każdy uczestnik w pełni rozumiał techniki dzięki indywidualnej informacji zwrotnej. Liczebność klasy jest ograniczona do 6 uczestników, aby zapewnić, że każdej osobie zostanie poświęcona wystarczająco dużo indywidualnej uwagi, aby rzeczywiście zrozumieć oferowany materiał. 

Details:

Attributes of the class: 

 • Class size is limited to 6 
 • Students will connect through Zoom and can connect over computer or by phone with video or not as they prefer. 
 • Class will be taught over via Zoom 
 • No travel required, learn it all in the comfort of your home or wherever you happen to be. 
 • Each person will receive individual feedback to insure a good understanding of the material. 
 • You will get to do long distance work on others in breakout sessions and get feedback on how well that process is working from your partner as well as from Agnieszka. 
 • There will be a handout for the class that you will receive via email, for you to refer to during the class. 
 • There is email support between classes.  Send your questions in and Agnieszka will reply. Agnieszka will also share any questions that he feels will be useful to everyone at the beginning of the next class time. 
 • Each class will be recorded and you will have the opportunity to listen to it and play it back at your leisure. 

How will this work benefit me? 

Among other things you will be taught: 

 • Techniques to help you unwind emotional issues that are bothering you. 
 • How to achieve a quiet mind.  Some people describe it as Zen-like. 
 • How to do healing work. 
 • How to affect your reality. 
 • How to set yourself free from Karma. 
 • How to have a mind that is extremely flexible. 
 • How to affect your business. 
 • How to affect your relationships. 
 • How to simply “be”. 

Zalety warsztatów:

 • Wielkość klasy jest ograniczona do 6 uczestników
 • Uczestnicy będą łączyć się przez Zoom i mogą łączyć się przez komputer lub telefon z wideo lub nie, wedle życzenia
 • Zajęcia będą prowadzone przez Zoom
 • Nie musisz podróżować, dowiedz się wszystkiego w zaciszu swojego domu lub gdziekolwiek jesteś.
 • Każda osoba otrzyma indywidualną informację zwrotną, aby zapewnić dobre zrozumienie materiału.
 • Będziesz mógł pracować na odległość z innymi w trakcie sesji  i uzyskać informację zwrotną o tym, jak dobrze ten proces działa, zarówno od twojego partnera, jak i od Agnieszki.
 • Otrzymasz e-mailem skrypt dla zajęć, do którego możesz się odwołać podczas zajęć.
 • Odpowiem na pytania przesłane e-mail między zajęciami. Agnieszka podzieli się również wszelkimi pytaniami, które jej zdaniem przydadzą się wszystkim na początku kolejnych zajęć. 
 • Każde zajęcia będą nagrywane, a Ty będziesz miał możliwość ich wysłuchania i odtworzenia w wolnym czasie. 

Jakie korzyści przyniesie mi ten kurs? 
Między innymi nauczysz się:  

Techniki, które pomogą Ci rozwiązać problemy emocjonalne, które Cię trapią.

Jak osiągnąć spokojny umysł. Niektórzy ludzie opisują to jako zen. 
Jak wykonać pracę uzdrawiającą. 
Jak wpłynąć na swoją rzeczywistość. 
Jak uwolnić się od karmy. 
Jak mieć umysł, który jest niezwykle elastyczny. 
Jak wpłynąć na Twój biznes. 
Jak wpłynąć na twoje relacje.  
Jak po prostu „być”. 

Only the owner of this class can edit.