Skip to main content

seszele_0


Agnieszka Wrona

The Wonder Method has helped me on my own journey transmuting challenging emotions to inner peace and joy through the most gentle, kind and efficient process I’ve found between many other modalities. The Wonder Method might be applied for emotional healing, physical conditions, or just improving your ability to be more present and in the flow, experiencing new quality of being. If you like to experience life differently I’m eager to share with you either by healing session, teaching or coaching. Sessions are conducted remotely via Zoom. To book a session, please e-mail zachwycajacametoda@gmail.com The Wonder Method (Zachwycająca Metoda) pomogła mi przekształcić trudne emocje w wewnętrzny spokój i radość poprzez najłagodniejszy, najdelikatniejszy a jednak najskuteczniejszy proces, jaki znalazłam wśród wielu innych metod. Metoda Wonder może być stosowana do uzdrawiania emocji, dolegliwości fizycznych lub po prostu do poprawy Twojej zdolności do bycia bardziej obecnym, doświadczania nowej jakości życia. Jeśli chcesz doświadczać życia inaczej, chętnie podzielę się z Tobą swoimi umiejętnościami w trakcie sesji uzdrawiania, kursu lub sesji mentorskiej. Sesje prowadzone są zdalnie poprzez Zoom. Aby zarezerwować sesję, prozę o wiadomość e-mail zachwycajacametoda@gmail.com