Archives: Classes & Retreats

Classes & Retreats

The Wonder Method via Zoom level 1 Class#4 Polish/English

October 7, 2022


Six consecutive Saturdays. Each class will be 2 hours long from 6 pm to 8 pm Central European Time Class dates are: October 8,15, 22, 29, November 5 and 19th.

Zajęcia będą się odbywały przez 6 kolejnych tygodni w soboty w godzinach od 18 do 20 czasu środkowoeuropejskiego. Daty zajęć 8,15, 22, 29 października oraz 5 i 18 listopada.


Zoom. The call-in phone number and Zoom link, to be announced. 

Agnieszka Wrona


$400

Cost: $400 (all prices are in US dollars). If you have taken this workshop before (either live or via Zoom) you can repeat it for $300 please e-mail me for details zachwycajacametoda@gmail.com

Koszt: $400 (wszystkie ceny podane w dolarach amerykańskich). Jeśli uczestniczyłeś już w tych warsztatach w przeszłości, masz prawo do obniżonej ceny $300 proszę o kontakt mailowy w tej kwestii zachwycajacametoda@gmail.com

We are pleased to offer you The Wonder Method™ by tele-conference. This 12 hour course will take place on 6 consecutive Tuesdays. Each class will last 2 hrs. Agnieszka will lecture as well as have you demonstrate and practice each technique. She will endeavor to be sure that each student fully understands the techniques with one-on-one feedback. Class size is limited to 6 students to insure that each person is given ample individual attention to actually understand the material offered. 

Mamy przyjemność zaoferować Ci The Wonder Method™ podczas telekonferencji. Ten 12-godzinny kurs odbędzie się w 6 kolejnych wtorków. Każde zajęcia będą trwały 2 godz. Agnieszka opowie, a także zademonstruje i przećwiczy każdą technikę. Dołoży wszelkich starań, aby każdy uczestnik w pełni rozumiał techniki dzięki indywidualnej informacji zwrotnej. Liczebność klasy jest ograniczona do 6 uczestników, aby zapewnić, że każdej osobie zostanie poświęcona wystarczająco dużo indywidualnej uwagi, aby rzeczywiście zrozumieć oferowany materiał. 

Attributes of the class: 

 • Class size is limited to 6 
 • Students will connect through Zoom and can connect over computer or by phone with video or not as they prefer. 
 • Class will be taught over via Zoom 
 • No travel required, learn it all in the comfort of your home or wherever you happen to be. 
 • Each person will receive individual feedback to insure a good understanding of the material. 
 • You will get to do long distance work on others in breakout sessions and get feedback on how well that process is working from your partner as well as from Agnieszka. 
 • There will be a handout for the class that you will receive via email, for you to refer to during the class. 
 • There is email support between classes.  Send your questions in and Agnieszka will reply. Agnieszka will also share any questions that he feels will be useful to everyone at the beginning of the next class time. 
 • Each class will be recorded and you will have the opportunity to listen to it and play it back at your leisure. 

How will this work benefit me? 

Among other things you will be taught: 

 • Techniques to help you unwind emotional issues that are bothering you. 
 • How to achieve a quiet mind.  Some people describe it as Zen-like. 
 • How to do healing work. 
 • How to affect your reality. 
 • How to set yourself free from Karma. 
 • How to have a mind that is extremely flexible. 
 • How to affect your business. 
 • How to affect your relationships. 
 • How to simply “be”. 

Zalety warsztatów:

 • Wielkość klasy jest ograniczona do 6 uczestników
 • Uczestnicy będą łączyć się przez Zoom i mogą łączyć się przez komputer lub telefon z wideo lub nie, wedle życzenia
 • Zajęcia będą prowadzone przez Zoom
 • Nie musisz podróżować, dowiedz się wszystkiego w zaciszu swojego domu lub gdziekolwiek jesteś.
 • Każda osoba otrzyma indywidualną informację zwrotną, aby zapewnić dobre zrozumienie materiału.
 • Będziesz mógł pracować na odległość z innymi w trakcie sesji  i uzyskać informację zwrotną o tym, jak dobrze ten proces działa, zarówno od twojego partnera, jak i od Agnieszki.
 • Otrzymasz e-mailem skrypt dla zajęć, do którego możesz się odwołać podczas zajęć.
 • Odpowiem na pytania przesłane e-mail między zajęciami. Agnieszka podzieli się również wszelkimi pytaniami, które jej zdaniem przydadzą się wszystkim na początku kolejnych zajęć. 
 • Każde zajęcia będą nagrywane, a Ty będziesz miał możliwość ich wysłuchania i odtworzenia w wolnym czasie. 

Jakie korzyści przyniesie mi ten kurs? 
Między innymi nauczysz się:  

Techniki, które pomogą Ci rozwiązać problemy emocjonalne, które Cię trapią.

Jak osiągnąć spokojny umysł. Niektórzy ludzie opisują to jako zen. 
Jak wykonać pracę uzdrawiającą. 
Jak wpłynąć na swoją rzeczywistość. 
Jak uwolnić się od karmy. 
Jak mieć umysł, który jest niezwykle elastyczny. 
Jak wpłynąć na Twój biznes. 
Jak wpłynąć na twoje relacje.  
Jak po prostu „być”. 

Register Now

The Wonder Method via Zoom level 1 Class#3 Polish/English

August 27, 2022


Six consecutive Saturdays. Each class will be 2 hours long from 6 pm to 8 pm Central European Time Class dates are: August 27, September 3, 10, 17,24 and October 1st.

Zajęcia będą się odbywały przez 6 kolejnych tygodni w soboty w godzinach od 18 do 20 czasu środkowoeuropejskiego. Daty zajęć 27 sierpnia, 3, 10, 17 i 24 września oraz 1 października


Zoom. The call-in phone number and Zoom link, to be announced. 

Agnieszka Wrona


$400

Cost: $400 (all prices are in US dollars). If you have taken this workshop before (either live or via Zoom) you can repeat it for $300 please e-mail me for details zachwycajacametoda@gmail.com

Koszt: $400 (wszystkie ceny podane w dolarach amerykańskich). Jeśli uczestniczyłeś już w tych warsztatach w przeszłości, masz prawo do obniżonej ceny $300 proszę o kontakt mailowy w tej kwestii zachwycajacametoda@gmail.com

We are pleased to offer you The Wonder Method™ by tele-conference. This 12 hour course will take place on 6 consecutive Tuesdays. Each class will last 2 hrs. Agnieszka will lecture as well as have you demonstrate and practice each technique. She will endeavor to be sure that each student fully understands the techniques with one-on-one feedback. Class size is limited to 6 students to insure that each person is given ample individual attention to actually understand the material offered. 

Mamy przyjemność zaoferować Ci The Wonder Method™ podczas telekonferencji. Ten 12-godzinny kurs odbędzie się w 6 kolejnych wtorków. Każde zajęcia będą trwały 2 godz. Agnieszka opowie, a także zademonstruje i przećwiczy każdą technikę. Dołoży wszelkich starań, aby każdy uczestnik w pełni rozumiał techniki dzięki indywidualnej informacji zwrotnej. Liczebność klasy jest ograniczona do 6 uczestników, aby zapewnić, że każdej osobie zostanie poświęcona wystarczająco dużo indywidualnej uwagi, aby rzeczywiście zrozumieć oferowany materiał. 

Attributes of the class: 

 • Class size is limited to 6 
 • Students will connect through Zoom and can connect over computer or by phone with video or not as they prefer. 
 • Class will be taught over via Zoom 
 • No travel required, learn it all in the comfort of your home or wherever you happen to be. 
 • Each person will receive individual feedback to insure a good understanding of the material. 
 • You will get to do long distance work on others in breakout sessions and get feedback on how well that process is working from your partner as well as from Agnieszka. 
 • There will be a handout for the class that you will receive via email, for you to refer to during the class. 
 • There is email support between classes.  Send your questions in and Agnieszka will reply. Agnieszka will also share any questions that he feels will be useful to everyone at the beginning of the next class time. 
 • Each class will be recorded and you will have the opportunity to listen to it and play it back at your leisure. 

How will this work benefit me? 

Among other things you will be taught: 

 • Techniques to help you unwind emotional issues that are bothering you. 
 • How to achieve a quiet mind.  Some people describe it as Zen-like. 
 • How to do healing work. 
 • How to affect your reality. 
 • How to set yourself free from Karma. 
 • How to have a mind that is extremely flexible. 
 • How to affect your business. 
 • How to affect your relationships. 
 • How to simply “be”. 

Zalety warsztatów:

 • Wielkość klasy jest ograniczona do 6 uczestników
 • Uczestnicy będą łączyć się przez Zoom i mogą łączyć się przez komputer lub telefon z wideo lub nie, wedle życzenia
 • Zajęcia będą prowadzone przez Zoom
 • Nie musisz podróżować, dowiedz się wszystkiego w zaciszu swojego domu lub gdziekolwiek jesteś.
 • Każda osoba otrzyma indywidualną informację zwrotną, aby zapewnić dobre zrozumienie materiału.
 • Będziesz mógł pracować na odległość z innymi w trakcie sesji  i uzyskać informację zwrotną o tym, jak dobrze ten proces działa, zarówno od twojego partnera, jak i od Agnieszki.
 • Otrzymasz e-mailem skrypt dla zajęć, do którego możesz się odwołać podczas zajęć.
 • Odpowiem na pytania przesłane e-mail między zajęciami. Agnieszka podzieli się również wszelkimi pytaniami, które jej zdaniem przydadzą się wszystkim na początku kolejnych zajęć. 
 • Każde zajęcia będą nagrywane, a Ty będziesz miał możliwość ich wysłuchania i odtworzenia w wolnym czasie. 

Jakie korzyści przyniesie mi ten kurs? 
Między innymi nauczysz się:  

Techniki, które pomogą Ci rozwiązać problemy emocjonalne, które Cię trapią.

Jak osiągnąć spokojny umysł. Niektórzy ludzie opisują to jako zen. 
Jak wykonać pracę uzdrawiającą. 
Jak wpłynąć na swoją rzeczywistość. 
Jak uwolnić się od karmy. 
Jak mieć umysł, który jest niezwykle elastyczny. 
Jak wpłynąć na Twój biznes. 
Jak wpłynąć na twoje relacje.  
Jak po prostu „być”. 

Register Now

The Wonder Method via Zoom level 1 Class#2 Polish/English

August 6, 2022


Six consecutive Saturdays. Each class will be 2 hours long from 6 pm to 8 pm Central European Time Class dates are: August 6, 13, 20, 27, September 3 and 10.

Zajęcia będą się odbywały przez 6 kolejnych tygodni w soboty w godzinach od 18 do 20 czasu środkowoeuropejskiego. Daty zajęć 6, 13, 20, 27 sierpnia, 3 i 10 września


Zoom. The call-in phone number and Zoom link, to be announced. 

Agnieszka Wrona


$400

Cost: $400 (all prices are in US dollars). If you have taken this workshop before (either live or via Zoom) you can repeat it for $300 please e-mail me for details zachwycajacametoda@gmail.com

Koszt: $400 (wszystkie ceny podane w dolarach amerykańskich). Jeśli uczestniczyłeś już w tych warsztatach w przeszłości, masz prawo do obniżonej ceny $300 proszę o kontakt mailowy w tej kwestii zachwycajacametoda@gmail.com

We are pleased to offer you The Wonder Method™ by tele-conference. This 12 hour course will take place on 6 consecutive Tuesdays. Each class will last 2 hrs. Agnieszka will lecture as well as have you demonstrate and practice each technique. She will endeavor to be sure that each student fully understands the techniques with one-on-one feedback. Class size is limited to 6 students to insure that each person is given ample individual attention to actually understand the material offered. 

Mamy przyjemność zaoferować Ci The Wonder Method™ podczas telekonferencji. Ten 12-godzinny kurs odbędzie się w 6 kolejnych wtorków. Każde zajęcia będą trwały 2 godz. Agnieszka opowie, a także zademonstruje i przećwiczy każdą technikę. Dołoży wszelkich starań, aby każdy uczestnik w pełni rozumiał techniki dzięki indywidualnej informacji zwrotnej. Liczebność klasy jest ograniczona do 6 uczestników, aby zapewnić, że każdej osobie zostanie poświęcona wystarczająco dużo indywidualnej uwagi, aby rzeczywiście zrozumieć oferowany materiał. 

Attributes of the class: 

 • Class size is limited to 6 
 • Students will connect through Zoom and can connect over computer or by phone with video or not as they prefer. 
 • Class will be taught over via Zoom 
 • No travel required, learn it all in the comfort of your home or wherever you happen to be. 
 • Each person will receive individual feedback to insure a good understanding of the material. 
 • You will get to do long distance work on others in breakout sessions and get feedback on how well that process is working from your partner as well as from Agnieszka. 
 • There will be a handout for the class that you will receive via email, for you to refer to during the class. 
 • There is email support between classes.  Send your questions in and Agnieszka will reply. Agnieszka will also share any questions that he feels will be useful to everyone at the beginning of the next class time. 
 • Each class will be recorded and you will have the opportunity to listen to it and play it back at your leisure. 

How will this work benefit me? 

Among other things you will be taught: 

 • Techniques to help you unwind emotional issues that are bothering you. 
 • How to achieve a quiet mind.  Some people describe it as Zen-like. 
 • How to do healing work. 
 • How to affect your reality. 
 • How to set yourself free from Karma. 
 • How to have a mind that is extremely flexible. 
 • How to affect your business. 
 • How to affect your relationships. 
 • How to simply “be”. 

Zalety warsztatów:

 • Wielkość klasy jest ograniczona do 6 uczestników
 • Uczestnicy będą łączyć się przez Zoom i mogą łączyć się przez komputer lub telefon z wideo lub nie, wedle życzenia
 • Zajęcia będą prowadzone przez Zoom
 • Nie musisz podróżować, dowiedz się wszystkiego w zaciszu swojego domu lub gdziekolwiek jesteś.
 • Każda osoba otrzyma indywidualną informację zwrotną, aby zapewnić dobre zrozumienie materiału.
 • Będziesz mógł pracować na odległość z innymi w trakcie sesji  i uzyskać informację zwrotną o tym, jak dobrze ten proces działa, zarówno od twojego partnera, jak i od Agnieszki.
 • Otrzymasz e-mailem skrypt dla zajęć, do którego możesz się odwołać podczas zajęć.
 • Odpowiem na pytania przesłane e-mail między zajęciami. Agnieszka podzieli się również wszelkimi pytaniami, które jej zdaniem przydadzą się wszystkim na początku kolejnych zajęć. 
 • Każde zajęcia będą nagrywane, a Ty będziesz miał możliwość ich wysłuchania i odtworzenia w wolnym czasie. 

Jakie korzyści przyniesie mi ten kurs? 
Między innymi nauczysz się:  

Techniki, które pomogą Ci rozwiązać problemy emocjonalne, które Cię trapią.

Jak osiągnąć spokojny umysł. Niektórzy ludzie opisują to jako zen. 
Jak wykonać pracę uzdrawiającą. 
Jak wpłynąć na swoją rzeczywistość. 
Jak uwolnić się od karmy. 
Jak mieć umysł, który jest niezwykle elastyczny. 
Jak wpłynąć na Twój biznes. 
Jak wpłynąć na twoje relacje.  
Jak po prostu „być”. 

Register Now

The Wonder Method via Zoom level 1 Class#1 Polish/English

July 27, 2022


Six consecutive Wednesdays. Each class will be 2 hours long from 6 pm to 8 pm Central European Time Class dates are: July 27, August 3, 10, 17,24 and 31st

Zajęcia będą się odbywały przez 6 kolejnych tygodni we środy w godzinach od 18 do 20 czasu środkowoeuropejskiego. Daty zajęć 27 lipca, 3, 10, 17, 24 i 31 sierpnia


Zoom. The call-in phone number and Zoom link, to be announced. 

Agnieszka Wrona


$400

Cost: $400 (all prices are in US dollars). If you have taken this workshop before (either live or via Zoom) you can repeat it for $300 please e-mail me for details.

Koszt: $400 (wszystkie ceny podane w dolarach amerykańskich). Jeśli uczestniczyłeś już w tych warsztatach w przeszłości, masz prawo do obniżonej ceny $300 proszę o kontakt mailowy w tej kwestii

We are pleased to offer you The Wonder Method™ by tele-conference. This 12 hour course will take place on 6 consecutive Tuesdays. Each class will last 2 hrs. Agnieszka will lecture as well as have you demonstrate and practice each technique. She will endeavor to be sure that each student fully understands the techniques with one-on-one feedback. Class size is limited to 6 students to insure that each person is given ample individual attention to actually understand the material offered. 

Mamy przyjemność zaoferować Ci The Wonder Method™ podczas telekonferencji. Ten 12-godzinny kurs odbędzie się w 6 kolejnych wtorków. Każde zajęcia będą trwały 2 godz. Agnieszka opowie, a także zademonstruje i przećwiczy każdą technikę. Dołoży wszelkich starań, aby każdy uczestnik w pełni rozumiał techniki dzięki indywidualnej informacji zwrotnej. Liczebność klasy jest ograniczona do 6 uczestników, aby zapewnić, że każdej osobie zostanie poświęcona wystarczająco dużo indywidualnej uwagi, aby rzeczywiście zrozumieć oferowany materiał. 

Attributes of the class: 

 • Class size is limited to 6 
 • Students will connect through Zoom and can connect over computer or by phone with video or not as they prefer. 
 • Class will be taught over via Zoom 
 • No travel required, learn it all in the comfort of your home or wherever you happen to be. 
 • Each person will receive individual feedback to insure a good understanding of the material. 
 • You will get to do long distance work on others in breakout sessions and get feedback on how well that process is working from your partner as well as from Agnieszka. 
 • There will be a handout for the class that you will receive via email, for you to refer to during the class. 
 • There is email support between classes.  Send your questions in and Agnieszka will reply. Agnieszka will also share any questions that he feels will be useful to everyone at the beginning of the next class time. 
 • Each class will be recorded and you will have the opportunity to listen to it and play it back at your leisure. 

How will this work benefit me? 

Among other things you will be taught: 

 • Techniques to help you unwind emotional issues that are bothering you. 
 • How to achieve a quiet mind.  Some people describe it as Zen-like. 
 • How to do healing work. 
 • How to affect your reality. 
 • How to set yourself free from Karma. 
 • How to have a mind that is extremely flexible. 
 • How to affect your business. 
 • How to affect your relationships. 
 • How to simply “be”. 

Zalety warsztatów:

 • Wielkość klasy jest ograniczona do 6 uczestników
 • Uczestnicy będą łączyć się przez Zoom i mogą łączyć się przez komputer lub telefon z wideo lub nie, wedle życzenia
 • Zajęcia będą prowadzone przez Zoom
 • Nie musisz podróżować, dowiedz się wszystkiego w zaciszu swojego domu lub gdziekolwiek jesteś.
 • Każda osoba otrzyma indywidualną informację zwrotną, aby zapewnić dobre zrozumienie materiału.
 • Będziesz mógł pracować na odległość z innymi w trakcie sesji  i uzyskać informację zwrotną o tym, jak dobrze ten proces działa, zarówno od twojego partnera, jak i od Agnieszki.
 • Otrzymasz e-mailem skrypt dla zajęć, do którego możesz się odwołać podczas zajęć.
 • Odpowiem na pytania przesłane e-mail między zajęciami. Agnieszka podzieli się również wszelkimi pytaniami, które jej zdaniem przydadzą się wszystkim na początku kolejnych zajęć. 
 • Każde zajęcia będą nagrywane, a Ty będziesz miał możliwość ich wysłuchania i odtworzenia w wolnym czasie. 

Jakie korzyści przyniesie mi ten kurs? 
Między innymi nauczysz się:  

Techniki, które pomogą Ci rozwiązać problemy emocjonalne, które Cię trapią.

Jak osiągnąć spokojny umysł. Niektórzy ludzie opisują to jako zen. 
Jak wykonać pracę uzdrawiającą. 
Jak wpłynąć na swoją rzeczywistość. 
Jak uwolnić się od karmy. 
Jak mieć umysł, który jest niezwykle elastyczny. 
Jak wpłynąć na Twój biznes. 
Jak wpłynąć na twoje relacje.  
Jak po prostu „być”. 

Register Now

The Wonder Method Level I #11

May 1, 2022Zoom - link to be announced

Aimee Hanson


$$350.00

This 12 hour workshop is taught live by Aimee. We meet on zoom for 2 hours over 6 Sundays: 5/1, 5/8, 5/15, 5/22, 5/29 and 6/5. Students may retake the class for $100.00 discount.

Register Now

MORE CLASSES FROM:


No items found

The Wonder Method Level I #10

April 24, 2022Zoom - link to be announced

Aimee Hanson


$$350.00

This 12 hour workshop is taught live by Aimee. We meet on zoom for 2 hours over 6 Sundays: 4/24, 5/1, 5/8, 5/15, 5/22 and 5/29. Students may retake the class for $100.00 discount

Register Now

MORE CLASSES FROM:


No items found

The Wonder Method – Level 1 Online #28

April 14, 2022


TWM is a 6-week course starting at 8 pm French time -
Class is 2hrs long every Thursday over Zoom -

Every class is recorded and is in groups of up to 6 people -

Check here for your timezone: https://time.is/2000_14_Apr_2022_in_Paris?TWM_Level_1_#28


Online - Zoom

Janvier Sabatès


$350 € (only 3 spots left!)

350€ is $390

The Wonder Method is about feeling the sensation behind old, seemingly stuck emotions and releasing them forever. Much of our suffering is due to negative emotional energies that cause pressure or tension within us. This is a simple and powerful method of feeling and unwinding these sensations

In the class you will learn to heal yourself, get in touch with your TRUE inner self and you will also learn to work on other people

I will guide each and every one of you individually to give you specific guidance for the way you’re feeling your inner landscape. I’ll spend as little or as much time is needed with you to make sure you leave the course feeling confident in your ability to apply the technique with ease

Oh and by the way, I feel so confident you’ll love it that I offer a 30-day money back guarantee for any reason at all, no questions asked

This isn’t your typical self-help/energy healing course that sorta feels like it helps a little.
You KNOW when you start seeing results from The Wonder Method quickly.
By the end of this course you’ll know how to experience your authentic self, balance out through your inner blockages and integrate body and mind.

The Wonder Method is a straightforward step-by-step guide that leads people out of a life of fear, confusion, and limitations… And into a life of effortless confidence, motivation, and success. One where anything isn’t just possible – it’s easy too.

So if you’re still grappling with anxiety, if you’re still afraid of rejection, or still struggle with demotivation… Or you’re just plain sick and tired of working your butt off for less-than-awesome results…

Then The Wonder Method is for YOU.

 

Register Now

MORE CLASSES FROM:


No items found

Wonder Method Level 2 Français – “Approfondir le Voyage”

February 9, 2022


La formation a lieu par Zoom 6 Mercredis consécutifs (les jeudis 9, 16, 23 Fev et 2, 9, 16 Mars) de 20h à 22h pour un total de 12H de cours. Un enregistrement des cours sera disponible gratuitement chaque semaine. Vous bénéficierez d’un feedback personnalisé sur votre ressenti et travaillerez en petit groupe de 6 personnes maximum afin que chacun puisse pratiquer et intégrer les différents éléments de la méthode.


On line Via Zoom

Xavier Bary


$400 USD

Ce cours a pour objectif :

– De raffiner ce que vous connaissez du niveau 1 et de vous amener dans la notion et la perception des flows chez vous et chez les autres.
 – De découvrir de nouvelles façons de processer les émotions et d’ouvrir sa perception.
– D’augmenter votre présence et votre ouverture spirituelle.
– De développer votre sensibilités et d’aller plus profond dans les émotions.
– D’ouvrir vos canaux de perception visuel et auditif ou olfacti.
– D’apprendre à jouer avec l’univers manifesté et non manifesté.
– De développer votre capacité à coacher ou aider les autres.

Register Now

MORE CLASSES FROM:


No items found

Wonder Method Niveau 1 Français

March 31, 2022


La formation a lieu par Zoom 6 jeudis consécutifs (les jeudis 31 Mars, 7, 14, 21, 28 Avril et 5 Mai) de 20h à 22h pour un total de 12H de cours. Un enregistrement des cours sera disponible gratuitement chaque semaine. Vous bénéficierez d’un feedback personnalisé sur votre ressenti et travaillerez en petit groupe de 6 personnes maximum afin que chacun puisse pratiquer et intégrer les différents éléments de la méthode.


On Line via ZOOM

Xavier Bary


$400USD

Créée en 2010 après 40 ans de recherche par alain et jody Herriott, la Méthode Wonder est une nouvelle approche pour s’ouvrir au monde des sensations et apprendre à jouer en conscience avec les émotions.

L’objectif de cette technique est de vous donner un accès direct au monde intérieur pour jouer avec celui-ci . C’est un outil de libération subtil et puissant qui permet de développer votre ressenti intérieur et votre intelligence émotionnelle sans limite.

En combinant des exercices de respiration, un état méditatif particulier dénommé Wonder et de nombreux exercices de perception intérieure et de transformation des émotions,
la formation niveau 1 “un voyage aux possibilités infinies” vous apprend comment percevoir votre “flow intérieur” et utiliser vos sensations pour modifier votre réalité.

Lors des 6 semaines de cours vous apprendrez à:

Cours 1

– Jouer en conscience avec votre respiration,
– Ouvrir votre système respiratoire et votre ressenti.
– Plonger dans l’état Wonder et l’appliquer sur des des douleurs physiques.

Cours 2

– Transformer les émotions à l’intérieur de vous grâce au “processing émotionnel” en 4 étapes,
– Développer votre intelligence émotionnelle,
– Attirer à vous la réalité émotionnelle dont vous rêvez.

Cours 3

– Transformer votre perception intérieure sur les croyances.
– Éliminer vos croyances limitantes
– Jouer avec les croyances pour transformer votre mental positivement.

Cours 4

– Réaliser des soins énergétiques en utilisant la Méthode Wonder,
– Faire des soins à distance avec d’autres élèves,
– Pratiquer sur vos proches, vos plantes ou vos animaux de compagnie.

Cours 5

– Ouvrir votre perception en plongeant à l’intérieur de vous-même,
– Développer votre ressenti et votre conscience corporelle à l’infini,
– Connecter au monde des esprits de la nature ou des énergies spirituelles.

Cours 6

– Appliquer la Wonder sur vos centres énergétiques, vos chakras et la kundalini,
– Ouvrir votre chemin de vie spirituelle,
– Développer votre intuition et votre créativité.

info et réservation

Wonder Method

Quelques mots sur votre enseignant
Ingénieur de l’ESPCI diplômé du Master développement durable d’HEC, Xavier Bary a vécu 6 ans en Asie en tant que consultant en environnement et communication stratégique.

Âgé de 30 ans, Xavier fait face au décès de son père, qui s’accompagne 4 ans plus tard de celui de sa mère. Il se tourne donc vers l’apprentissage de techniques de développement personnel et spirituel ainsi que les soins énergétiques. Il se forme dans de nombreuses disciplines dont le Reiki Usui et SSR, la Quantum-touch, le Hatha et Kundalini yoga, l’EFT, l’aromathérapie, le jeûne etc. et rencontre la méthode Wonder en 2010.

C’est en appliquant la cette nouvelle approche que Xavier surmonte la dépression du décès de ses parents et trouve sa nouvelle voie spirituelle avec l’eau.
Aujourd’hui, Xavier a 40 ans et enseigne la Méthode Wonder. Il est formateur de l’école Française de JANZU® , une thérapie de relaxation aquatique intuitive. Il est aussi Instructeur d’apnée AIDA et fondateur de Freedive Sud-Ouest, un club d’apnée qu’il a crée en 2016.

Register Now

MORE CLASSES FROM:


No items found

The Wonder Method Level I #10

February 28, 2022Zoom - link to be announced

Aimee Hanson


$$350.00

This 12 hour workshop is taught live by Aimee. We meet on zoom for 2 hours over 6 Mondays: 2/28, 3/7, 3/14, 3/21, 3/28 and 4/4. Students may retake the class for $100.00 discount

Register Now

MORE CLASSES FROM:


No items found