Skip to main content

Archives: Classes & Retreats

Classes & Retreats

Yin Energy Healing & The Art of Awakening through Wonder

September 30, 2023


4 Days, 8 Am each day. 8 Hours a day. We work in parallel in this class instead of one at a time, so we get through material at a much faster rate.


Virtual over Zoom

Tyler Odysseus


$1400

$1400 includes all 4 days, both Levels of The Wonder Method plus an additional 100% New Material. No repeat discounts for this class unless you have already taken the 4-Day Course.

Full Wonder Method and Yin Energy Healing Immersion course.  Achieve states of pure presence by the end of the 4th day.  Learn the Back Door to full presence.

Register Now

MORE CLASSES FROM:


No items found

TWM Level 2

September 26, 2023


Weekly class for 2 hours each week for 6 weeks.


Virtual over Zoom

Tyler Odysseus


$450

450 Payable via Zelle, Venmo, Paypal or Credit card.

You will learn how to do very Advanced Yin Energy Work.  You will learn advanced emotion processing, and advanced emotion processing.

Email tyler.odysseus@gmail.com to register or text

626-506-8216

Register Now

MORE CLASSES FROM:


No items found

The Wonder Method via Zoom level 1 Class#6 Polish/English

August 10, 2023


Six Thursdays of classes and 3 extra practice opportunities at Fridays during holiday break. Each class will be 2 hours long from 6 pm to 8 pm Central European Time Class dates are: August 10, 17, 24, 31 September 7 and 14th.

Zajęcia będą się odbywały przez 6 tygodni w czwartki w godzinach od 18 do 20 czasu środkowoeuropejskiego. Daty zajęć 10,17,24,31 sierpnia oraz 7 i 14 września.


Zoom. The call-in phone number and Zoom link, to be announced. 

Agnieszka Wrona


$450

Cost: $450 (all prices are in US dollars). If you have taken this workshop before (either live or via Zoom) you can repeat it for $350 please e-mail me for details zachwycajacametoda@gmail.com

Koszt: $450 (wszystkie ceny podane w dolarach amerykańskich). Jeśli uczestniczyłeś już w tych warsztatach w przeszłości, masz prawo do obniżonej ceny $350 proszę o kontakt mailowy w tej kwestii zachwycajacametoda@gmail.com

We are pleased to offer you The Wonder Method™ by tele-conference. This 12 hour course will take place on 6 consecutive Tuesdays. Each class will last 2 hrs. Agnieszka will lecture as well as have you demonstrate and practice each technique. She will endeavor to be sure that each student fully understands the techniques with one-on-one feedback. Class size is limited to 6 students to insure that each person is given ample individual attention to actually understand the material offered. 

Mamy przyjemność zaoferować Ci The Wonder Method™ podczas telekonferencji. Ten 12-godzinny kurs odbędzie się w czwartki Każde zajęcia będą trwały 2 godz. Agnieszka opowie, a także zademonstruje i przećwiczy każdą technikę. Dołoży wszelkich starań, aby każdy uczestnik w pełni rozumiał techniki dzięki indywidualnej informacji zwrotnej. Liczebność klasy jest ograniczona do 6 uczestników, aby zapewnić, że każdej osobie zostanie poświęcona wystarczająco dużo indywidualnej uwagi, aby rzeczywiście zrozumieć oferowany materiał. 

Attributes of the class: 

 • Class size is limited to 6 
 • Students will connect through Zoom and can connect over computer or by phone with video or not as they prefer. 
 • Class will be taught over via Zoom 
 • No travel required, learn it all in the comfort of your home or wherever you happen to be. 
 • Each person will receive individual feedback to insure a good understanding of the material. 
 • You will get to do long distance work on others in breakout sessions and get feedback on how well that process is working from your partner as well as from Agnieszka. 
 • There will be a handout for the class that you will receive via email, for you to refer to during the class. 
 • There is email support between classes.  Send your questions in and Agnieszka will reply. Agnieszka will also share any questions that he feels will be useful to everyone at the beginning of the next class time. 
 • Each class will be recorded and you will have the opportunity to listen to it and play it back at your leisure. 

How will this work benefit me? 

Among other things you will be taught: 

 • Techniques to help you unwind emotional issues that are bothering you. 
 • How to achieve a quiet mind.  Some people describe it as Zen-like. 
 • How to do healing work. 
 • How to affect your reality. 
 • How to set yourself free from Karma. 
 • How to have a mind that is extremely flexible. 
 • How to affect your business. 
 • How to affect your relationships. 
 • How to simply “be”. 

Zalety warsztatów:

 • Wielkość klasy jest ograniczona do 6 uczestników
 • Uczestnicy będą łączyć się przez Zoom i mogą łączyć się przez komputer lub telefon z wideo lub nie, wedle życzenia
 • Zajęcia będą prowadzone przez Zoom
 • Nie musisz podróżować, dowiedz się wszystkiego w zaciszu swojego domu lub gdziekolwiek jesteś.
 • Każda osoba otrzyma indywidualną informację zwrotną, aby zapewnić dobre zrozumienie materiału.
 • Będziesz mógł pracować na odległość z innymi w trakcie sesji  i uzyskać informację zwrotną o tym, jak dobrze ten proces działa, zarówno od twojego partnera, jak i od Agnieszki.
 • Otrzymasz e-mailem skrypt dla zajęć, do którego możesz się odwołać podczas zajęć.
 • Odpowiem na pytania przesłane e-mail między zajęciami. Agnieszka podzieli się również wszelkimi pytaniami, które jej zdaniem przydadzą się wszystkim na początku kolejnych zajęć. 
 • Każde zajęcia będą nagrywane, a Ty będziesz miał możliwość ich wysłuchania i odtworzenia w wolnym czasie. 

Jakie korzyści przyniesie mi ten kurs? 
Między innymi nauczysz się:  

Techniki, które pomogą Ci rozwiązać problemy emocjonalne, które Cię trapią.

Jak osiągnąć spokojny umysł. Niektórzy ludzie opisują to jako zen. 
Jak wykonać pracę uzdrawiającą. 
Jak wpłynąć na swoją rzeczywistość. 
Jak uwolnić się od karmy. 
Jak mieć umysł, który jest niezwykle elastyczny. 
Jak wpłynąć na Twój biznes. 
Jak wpłynąć na twoje relacje.  
Jak po prostu „być”. 

Register Now

MORE CLASSES FROM:


No items found

The Wonder Method™ Retreat at Home ✨ 1st & 3rd Saturday of every month ✨ 11am

December 31, 2024Join ongoing Wonder Method™ practice sessions on zoom, the 1st & 3rd Saturday of every month

Aimee Hanson


$Free: Drop-in, 2 Saturdays a month: Wonder Method™ Discussion & Processing beginning at 11am [beginning January 6, 2024 we are adding 3pm for a total of 4 total retreats per month, each 30 minutes long)

Practice with your subtle waves ~ within and beyond ..

✨ unwinding limiting emotions
✨ quieting the mind of it’s chatter
✨ realizing the amazing being you are

Join in on a journey of discovery as we play with new and powerful healing states full of wonder and possibility. Some of the things we will practice processing: colors, flavors, textures, and other elements found in nature that create a feeling within. This is a practice to sense your subtle energy, allow it to move and to become smooth.

It is recommended that you are a graduate of any The Wonder Method™ class, or that you have read The Wonder Method™ book. There is no teaching during this “at home retreat”, it is simply a place to practice processing in a group setting. 

1st Saturday of every month @ 11:00am Pacific Time

3rd Saturday of every month @ 11:00am Pacific Time

 

This is a practice to sense yourself.

To gently open in Wonder.

Your body will communicate in sensation.

The layers of your drama will gradually release.

 

If you are interested in joining us, reach out on email (by clicking Register Now or send Aimee an email: aimeeshomeoffice@gmail.com). These meetings are not recorded. 

Group Energy:

“Thank you so much Aimee for holding that space. It was great to process in a group setting. My dog enjoyed it as well.”

“I just wanted to thank you for offering this group practice. It was wonderful! And such a good reminder for me to come back to this practice! I’ll look forward to joining again.”

 

Register Now

The Wonder Method Level 2 Advanced; The Wonder Method™ in Daily Life ~ miniclass ~ (Prerequisite: The Wonder Method™ Level II)

January 21, 2024


Three consecutive Sundays from 10am to 12 pm Eastern US. Each class will be 2 hours long. Class dates are January 21, 28, February 4, 2024 Email or text me to register & for payment options – paintpaper9@gmail.com or (305)915-3535


Live on Zoom

Ellen Abramson


$$275 US dollars ($50 discount if repeating this class)

Payment is $275 US dollars. $50 discount if repeating the class.

The Wonder Method™ Practice in Daily Life; Level 2 Advanced

This mini-class offers a continuation of The Wonder Method™ (TWM) Level II techniques and practices. We will experiment, play and go deeper into the techniques, flows and real life applications in life as it arises.

By allowing the experience of TWM to happen in each moment, life becomes an experiment in possibilities; the “world” becomes a playground where we can open ourselves in new, unimaginable and fun ways.

Class content includes;

 • Refining Level II techniques.
 • Experiencing more subtle sensations and flows.
 • Experiencing the body and mind in harmony.
 • Integrating TWM into everyday life experiences including work, healing modalities, relationships, well being.

6 people maximum

Prerequisite: The Wonder Method™ Level II with a Certified Instructor

Please feel free to email with questions paintpaper9@gmail.com

About the class:

This 6 hour course will meet on 3 consecutive Sundays (2 Hrs each class). You will receive a class outline and a handout for the class, via email, for you to refer to during the class. It will be the The Wonder Method™ Level II handout.

The class is experiential. I will talk, explain techniques, as well as have you demonstrate and practice each technique. You will receive individual feedback with ample attention for you to understand the material offered.

Each class will be recorded and you will receive a link to download it and replay it as you like.

Questions? There is email support between classes. Email me: paintpaper9@gmail.com

Register Now

The Wonder Method Level 2 (PM Wednesdays PST)

November 8, 2023


Six consecutive Wednesdays. Each class will be 2 hours long. Class dates are: Wednesday 6PM-8PM PST/9PM-11PM EST November 8th, 15th, 22nd, 29th, December 6th and 13th.


Live via Zoom

Joe Rojas


$$450

The price is in US dollars

The Wonder Method Level 2, Deepening the Journey

Come join us and deepen your understanding and application of The Wonder Method™.

 • Magnify the skills learned in the first class
 • Extend and broaden your understanding of flows and currents within yourself and others
 • Understand the subtleties with processing and learn to let them unfold you
 • Experience deeper, fuller awakening into the now, riding the flows from the formed into the unformed
 • Develop and practice your abilities in order to become a Wonder Method™ coach

 • Class size is limited to 6
 • Each student will receive a link to connect via Zoom
 • Class will be taught over the phone or Zoom
 • No travel required, learn it all in the comfort of your home or wherever you happen to be.
 • Each person will receive individual feedback to insure a good understanding of the material.
 • You will get to do long distance work on others in breakout sessions and get feedback on how well that process is working from your partner as well as from Alain.
 • There will be a handout for the class that you will receive via email, for you to refer to during the class.
 • There is email support between classes.  Send your questions in and Alain will reply. Alain will also share any questions that he feels will be useful to everyone at the beginning of the next class time.
 • Each class will be recorded and you will have the opportunity to listen to it and play it back at your leisure.

Register Now

MORE CLASSES FROM:


No items found

The Wonder Method Level 2 (AM Wednesdays PST)

November 8, 2023


Six consecutive Wednesdays. Each class will be 2 hours long. Class dates are: Wednesdays 11AM-1PM PST/2PM-4PM EST November 8th, 15th, 22nd, 29th, December 6th and 13th.


Live via Zoom

Joe Rojas


$$450

The price is in US dollars

The Wonder Method Level 2, Deepening the Journey

Come join us and deepen your understanding and application of The Wonder Method™.

 • Magnify the skills learned in the first class
 • Extend and broaden your understanding of flows and currents within yourself and others
 • Understand the subtleties with processing and learn to let them unfold you
 • Experience deeper, fuller awakening into the now, riding the flows from the formed into the unformed
 • Develop and practice your abilities in order to become a Wonder Method™ coach

 • Class size is limited to 6
 • Each student will receive a link to connect via Zoom
 • Class will be taught over the phone or Zoom
 • No travel required, learn it all in the comfort of your home or wherever you happen to be.
 • Each person will receive individual feedback to insure a good understanding of the material.
 • You will get to do long distance work on others in breakout sessions and get feedback on how well that process is working from your partner as well as from Joe.
 • There will be a handout for the class that you will receive via email, for you to refer to during the class.
 • There is email support between classes.  Send your questions in and Alain will reply. Alain will also share any questions that he feels will be useful to everyone at the beginning of the next class time.
 • Each class will be recorded and you will have the opportunity to listen to it and play it back at your leisure.

Register Now

MORE CLASSES FROM:


No items found

The Wonder Method Level 1 (PM Tuesdays PST)

November 7, 2023


Six consecutive Tuesdays. Each class will be 2 hours long. Class dates are: Tuesdays 6PM-8PM PST/ 9PM-11PM EST November 7th, 14th, 21st, 28th, December 5th, and 13th.


Live via Zoom

Joe Rojas


$$450

The price is in US dollars

This 12 hour course will take place on 6 consecutive Mondays. Each class will last 2 hrs. Joe Rojas will lecture as well as have you demonstrate and practice each technique. He will endeavor to be sure that each student fully understands the techniques with plenty one-on-one feedback. Class size is limited to 6 students to insure that each person is given ample individual attention to actually understand the material offered.

Attributes of the class:

 • Class size is limited to 6
 • Each student will receive a link to connect via Zoom
 • Class will be taught over the phone or Zoom
 • No travel required, learn it all in the comfort of your home or wherever you happen to be.
 • Each person will receive individual feedback to insure a good understanding of the material.
 • You will get to do long distance work on others in breakout sessions and get feedback on how well that process is working from your partner as well as from Alain.
 • There will be a handout for the class that you will receive via email, for you to refer to during the class.
 • There is email support between classes.  Send your questions in and Alain will reply. Alain will also share any questions that he feels will be useful to everyone at the beginning of the next class time.
 • Each class will be recorded and you will have the opportunity to listen to it and play it back at your leisure.

How will this work benefit me?

Among other things you will be taught:

  • Techniques to help you unwind emotional issues that are bothering you.
  • How to achieve a quiet mind.  Some people describe it as Zen-like.
  • How to do healing work.
  • How to affect your reality.
  • How to set yourself free from Karma.
  • How to have a mind that is extremely flexible.
  • How to affect your business.
  • How to affect your relationships.
  • How to simply “be”.

Register Now

MORE CLASSES FROM:


No items found

The Wonder Method Level 1 (AM Tuesdays PST)

November 7, 2023


Different class days and times are available by clicking 'Classes and Retreats' above :)

Six consecutive Tuesdays. Each class will be 2 hours long. Class dates are: Tuesdays 11AM-1PM PST/2PM-4PM EST November 7th, 14th, 21st, 28th, December 5th and 12th.


Live via Zoom

Joe Rojas


$$450

The price is in US dollars

This 12 hour course will take place on 6 consecutive Mondays. Each class will last 2 hrs. Joe Rojas will lecture as well as have you demonstrate and practice each technique. He will endeavor to be sure that each student fully understands the techniques with plenty one-on-one feedback. Class size is limited to 6 students to insure that each person is given ample individual attention to actually understand the material offered.

Attributes of the class:

 • Class size is limited to 6
 • Each student will receive a link to connect via Zoom
 • Class will be taught over the phone or Zoom
 • No travel required, learn it all in the comfort of your home or wherever you happen to be.
 • Each person will receive individual feedback to insure a good understanding of the material.
 • You will get to do long distance work on others in breakout sessions and get feedback on how well that process is working from your partner as well as from Alain.
 • There will be a handout for the class that you will receive via email, for you to refer to during the class.
 • There is email support between classes.  Send your questions in and Alain will reply. Alain will also share any questions that he feels will be useful to everyone at the beginning of the next class time.
 • Each class will be recorded and you will have the opportunity to listen to it and play it back at your leisure.

How will this work benefit me?

Among other things you will be taught:

 • Techniques to help you unwind emotional issues that are bothering you.
 • How to achieve a quiet mind.  Some people describe it as Zen-like.
 • How to do healing work.
 • How to affect your reality.
 • How to set yourself free from Karma.
 • How to have a mind that is extremely flexible.
 • How to affect your business.
 • How to affect your relationships.
 • How to simply “be”.

Register Now

MORE CLASSES FROM:


No items found

The Wonder Method™ Instructor Level 1

January 20, 2024


6 consecutive Saturdays from 10am - 12pm Eastern US.

Each class will be 2 hours long.

Class dates are: Saturday January 20, 27; February 3, 10, 17, 24..

Email or text me to register & for payment options – paintpaper9@gmail.com or (305)915-3535
(Prerequisite; Wonder Method Level 1 + 2)


Eastern US time zone; Live on Zoom

Ellen Abramson


$$700 US dollars

Payment is in US dollars. $100 discount if repeating the class.
If there are 3 or more people who join as a group $50 discount each applies.

This is an in-depth course in how to teach The Wonder Method™ level 1. There are a total of 12 hours of instruction, taught once a week for 6 consecutive weeks.  Class size is limited to 6 students.  Each student will be expected to work outside of the class with the other students to practice what is taught each week in order to get the most out of this course.

We will go step by step through each of the sections in level 1, following the steps from the basics of the breath to how to sense each part and how to teach it to others.  Emphasis will be placed on letting everything in and at the same time holding/experiencing an open state as we work so that each person we work with feels opened to as opposed to feeling pressed by the session.  Demonstrations of pushing versus opening will make this more obvious.  As the weeks pass we will evolve specific ways to understand how to sense what is going on in others and how to help them gain access to their issues in a supportive and growing way.

Each student will explain to another in the class how to do each part of each lesson so that they will feel well versed in the entire curriculum by the end of the course. You will receive a handout especially created for this course to refer to.

Prerequisites: You must have taken levels 1 and 2 of The Wonder Method™.  

Please feel free to email with questions paintpaper9@gmail.com

 

About the class:

 • Class size is limited to 6
 • Class will be taught over the Zoom
 • No travel required, learn it all in the comfort of your home or wherever you happen to be.
 • Each person will receive individual feedback to insure a good understanding of the material.
 • You will get to do long distance work on others in breakout sessions and get feedback on how well that process is working from your partner as well as from Ellen.
 • There will be a handout for the class that you will receive via email, for you to refer to during the class.
 • There is email support between classes.  Send your questions in and Ellen will reply. Ellen will also share any questions that she feels will be useful to everyone at the beginning of the next class time.
 • Each class will be recorded and you will have the opportunity to listen to it and play it back at your leisure.

Register Now